Tin Cực Vui: Mỹ, Đức Tặng Việt Nam 4 Triệu Liều Vaccine Và Loạt Máy Móc Hiện Đại Nhất Thế Giới

38