CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HOA KỲ

USA.Nutri - Nguồn dinh dưỡng Hoa Kỳ

tranthaibon@gmail.com

Hotline: 0939 174 172

Giờ làm việc: 07:00 - 18:00

Rửa bông Xoài 51

MÃ SẢN PHẨM: 51

Rửa bông Xoài - Đậu trái Xoài

RỬA NƯỚC MƯA, SƯƠNG MUỐI

LẤY NHUỴ, XANH NỤ TRỘI HỘT

DƯỠNG CUỐNG HOA TƯƠI

KÉO DÀI THỜI GIAN THỤ PHẤN

Khối lượng tịnh: 1Kg

SẢN PHẨM VỪA MỚI XEM