CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HOA KỲ

USA.Nutri - Nguồn dinh dưỡng Hoa Kỳ

tranthaibon@gmail.com

Hotline: 0939 174 172

Giờ làm việc: 07:00 - 18:00

Home Chất hỗ trợ nông nghiệp Lớn trái – Tẩy trái USA

Lớn trái – Tẩy trái USA

MÃ SẢN PHẨM: 051.2

NUÔI TRÁI LỚN NHANH – TO – ĐỒNG ĐỀU

TRÁI MAU PHÌ – BÓNG TRÁI – SÁNG TRÁI

SẢN PHÂM CHUYÊN DÙNG CHO MỌI CÂY TRỒNG

HẠN CHẾ: DA LU – DA CÁM –

NỨT TRÁI – RỤNG TRÁI – NÁM TRÁI

SẢN PHẨM VỪA MỚI XEM