CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HOA KỲ

USA.Nutri - Nguồn dinh dưỡng Hoa Kỳ

Hotline: 0939 174 172

Giờ làm việc: 07:00 - 18:00

Bindamin Gold 25

MÃ SẢN PHẨM: K1.19

Bindamin Gold 25

ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG THÂN, LÁ, PHÂN HOÁ MẦM CÂY

XỬ LÝ RA HOA TRÁI VỤ, KÌM HÃM CHIỀU CAO TRÊN CÂY LÚA

Khối lượng tịnh: 1kg

SẢN PHẨM VỪA MỚI XEM