Khuyến mãi Đặc biệt – Nhận ngay 10 Triệu đồng

296

Chuẩn bị chào đón năm 2021,

Công ty có chương trình khuyến mãi đến hết tháng 12/2021

Phiếu trúng ngẫu nhiên có trong sản phẩm:

  • Ra hoa xoài lon (kg), Mã số: 1.33
  • Ra hoa xoài (kg), Mã số: 13
  • Ra hoa xoài (kg), Mã số: 8

 Có cơ hội trúng: nón bảo hiểm, áo thun, áo mưa,…

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng