Bổ sung hữu cơ (Humic) + TE – Tan 100%

407

D.A.P

                   

Bổ sung hữu cơ (Humic) + TE

  • Giúp cây trồng hấp thu nhanh, xanh bền – tan mau

  • Chất lượng ổn định